Chi tiết bài viết

Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024

10:56, Thứ Năm, 20-6-2024

(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024 của Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức ngày 14/6/2024, do đồng chí Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì (đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác nước ngoài theo chương trình xúc tiến đầu tư và du lịch của tỉnh). Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau:

1. Ông Hoàng Văn Minh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

2. Ông Hoàng Chí Linh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

3. Ông Đoàn Anh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

4. Ông Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

5. Ông Trần Văn Khương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

6. Bà Đinh Thị Ngọc Lan - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

7. Bà Võ Thị Diệu Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Phạm Đình Phong - Tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa: Phản ánh việc ông đã nộp tiền sử dụng đất nhưng đã 30 năm chưa được UBND huyện Tuyên Hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung công dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân theo quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2024. 

2. Ông Nguyễn Chí Thành - Tổ dân phố Thuận Bài, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn: Tố cáo một số cán bộ ở thị xã Ba Đồn tham nhũng, nhận hối lộ nhưng đến nay chưa bị xử lý.

Kết luận: Đề nghị công dân làm đơn ghi rõ nội dung, kèm theo các tài liệu, chứng cứ liên quan gửi cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết, trả lời theo quy định pháp luật.

3. Ông Lê Hồng Tân - Xóm 1, thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị giải quyết chế độ người có công với cách mạng đối với bản thân ông (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung công dân trình bày đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, trả lời tại Công văn số 2313/SLĐTBXH-NCC ngày 20/12/2023, số 207/SLĐTBXH-NCC ngày 05/02/2024 và đã được Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, trả lời trực tiếp tại phiên tiếp công dân. Theo đó, hiện nay không có quy định xem xét lại chế độ bệnh binh đối với những trường hợp không đủ điều kiện hưởng.

4. Các công dân Trần Thị Thiền, Hoàng Thị Bạn - Thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy: Khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam chưa thỏa đáng.

Kết luận: Nội dung công dân trình bày đã được Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy ban hành các Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 2088 và 2089/QĐ-UBND ngày 10/6/2024. Nếu không đồng tình, công dân có thể làm đơn khiếu nại lần 2 gửi Chủ tịch UBND tỉnh để được xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định pháp luật.

5. Ông Hoàng Khắc Tiệp - Tổ dân phố 1, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy: Kiến nghị giải quyết việc bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam đối với gia đình ông chưa thỏa đáng (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung công dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2024. 

6. Các công dân Hoàng Văn Luật, Hoàng Tư Hùng, Lê Thị Thảo - Thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy: Khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Phú Thủy (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung công dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo trình tự, quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và các quy định khác có liên quan; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2024. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết hoặc để phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

7. Bà Nguyễn Thị Dước - Thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy: Khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam đối với gia đình bà chưa thỏa đáng (có đơn kèm theo).

Kết luận: Đề nghị công dân làm đơn ghi rõ nội dung khiếu nại, kèm theo các tài liệu, chứng cứ liên quan gửi Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy để được xem xét giải quyết, trả lời theo quy định pháp luật. 

8. Bà Trần Thị Đức - Thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy: Kiến nghị giải quyết việc bản thân bà có thời gian dài công tác trong các cơ quan nhà nước nhưng bị buộc thôi việc theo Quyết định 176-HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng.

Kết luận: Đề nghị công dân làm đơn ghi rõ nội dung khiếu nại, kèm theo các tài liệu, chứng cứ liên quan gửi cơ quan chức năng để được xem xét, hướng dẫn, trả lời cụ thể.

* Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 6/2024; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 2840/TB-VPUBND ngày 18/6/2024

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập