Chi tiết bài viết

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực khoáng sản

10:56, Thứ Năm, 20-6-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1126/UBND-KT ban hành ngày 20/6/2024 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về cát, sỏi lòng sông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong quản lý Nhà nước về khoáng sản; phòng, chống thất thoát khoáng sản và thất thu ngân sách Nhà nước liên quan đến khoáng sản; không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, vượt quá phạm vi, công suất và thời gian được cấp phép; lấn, chiếm và sử dụng đất không đúng mục đích đề lập các bến bãi tập kết cát, sỏi trái quy định, tác động tiêu cực đến môi trường sống và gây bức xúc cho Nhân dân, ảnh hưởng quá trình thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông. 

Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật trong việc sử dụng cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng vật liệu xây dựng; xử lý theo quy định trường hợp sử dụng vật liệu xây dựng không có nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng và không đảm bảo các điều kiện khác theo quy định. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các chủ phương tiện đăng ký sử dụng thiết bị để khai thác, vận chuyển cát, sỏi; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi theo quy định. Sở Tài chính thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với việc kinh doanh cát, sỏi lòng sông; xử lý tình trạng hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào đối với việc sử dụng cát, sỏi lòng sông tại các công trình, dự án; kiên quyết không quyết toán đối với các công trình có sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh có phương án đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến sông, cửa biển; tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép; vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn theo Luật Khoáng sản và các quy định khác có liên quan, đặc biệt xử lý trách nhiệm người đứng đầu UBND cấp xã, lực lượng công an xã để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên địa bàn trong thời gian dài mà không xử lý…

PV Mai Anh
 

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập