Chi tiết bài viết

Khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam

11:1, Thứ Sáu, 21-6-2024

(Quang Binh Portal) - Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công được 124,22km/126,43km (đạt 98,26%). Hiện còn lại 2,21km (chiếm 1,74%) chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng, chủ yếu liên quan đến tiến độ hoàn thành các khu tái định cư, khu nghĩa trang và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Để bàn giao 100% diện tích mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công trước ngày 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/6/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 1125/UBND-KT yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây điện trung thế, hạ thế, hệ thống viễn thông và các công trình hạ tầng khác); tuyên truyền, vận động và đẩy nhanh phương án tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân còn lại trong thời gian xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công Dự án. Đối với các hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa di dời nhà ở, thu hoạch tài sản, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các Ban Quản lý Dự án, nhà thầu khẩn trương di dời, thu hoạch để bàn giao mặt bằng sớm. Trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng người dân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, còn có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát lại ngay phương án để xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Đối với trường hợp khi đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, giá cả các loại đất, tài sản trên đất nhưng người dân vẫn không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, cản trở thì tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các Ban Quản lý Dự án (chủ đầu tư), kịp thời hỗ trợ các địa phương xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nếu vượt thẩm quyền kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Ban Quản lý Dự án 6, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ, thực chất với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, thị trấn có Dự án đi qua để hỗ trợ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức thi công ngay những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng.  

PV Hồng Mến
 

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập