Chi tiết bài viết

Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

16:48, Thứ Tư, 10-7-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 10/7/2024, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. 

Điểm cầu Quảng Bình

6 tháng đầu năm 2024, ngành Tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt; nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý của ngành được Quốc hội thông qua, Chính phủ ban hành. Công tác thẩm định VBQPPL được chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ; kiểm tra, rà soát VBQPPL được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật. Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 292 VBQPPL (tương đương so với cùng kỳ 2023); các địa phương ban hành 1.528 VBQPPL cấp tỉnh, 1.038 VBQPPL cấp huyện và 810 VBQPPL cấp xã. Thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý Nhà nước và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 305.128 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 24 triệu lượt người; 4.154 cuộc thi thu hút khoảng 04 triệu lượt người tham dự; phát hơn 22 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); số vụ việc hòa giải thành đạt tỷ lệ 83,4%, góp phần quan trọng trong ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trung tâm lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia đã cập nhật và tạo lập, tích hợp vào cơ sở dữ liệu 158.411 thông tin (tăng 45,20% so với cùng kỳ năm 2023). Các Sở Tư pháp đã cấp được 609.054 phiếu LLTP (tăng 5,1% so với cùng kỳ 2023). Cả nước đã tiếp nhận, thực hiện 42.756 vụ việc trợ giúp pháp lý (tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2023), hầu hết các vụ việc được thẩm định, đánh giá đều đạt chất lượng trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tư pháp thời gian qua; đồng thời đề nghị toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả lĩnh vực với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp; chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL; theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; triển khai hiệu quả pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu ngành Tư pháp tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xây dựng, nâng cấp, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng; thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ của ngành theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tư pháp có trình độ, chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập