Chi tiết bài viết

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật về chống khai thác IUU

9:22, Thứ Năm, 11-7-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1258/UBND-KT.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về công tác chống khai thác IUU của Trung ương, của tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kế hoạch làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu (EC) đạt kết quả tốt nhất; bố trí đủ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”; kiên quyết xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; kịp thời động viên, khen thưởng, khích lệ các tấm gương điển hình trong chống khai thác IUU.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các cảng cá loại III thuộc địa bàn quản lý bố trí nhân lực, trang thiết bị để triển khai thực hiện xuất, nhập bến, thu nộp nhật ký khai thác thủy sản, giám sát sản lượng qua hệ thống eCDT; thực hiện thí điểm hệ thống eCDT tại các cảng cá, bến cá tư nhân, truyền thống…; kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cảng cá loại III đã được công bố mở thuộc địa bàn quản lý theo quy định của Chính phủ.

Cùng với đó, các địa phương phân công cán bộ theo dõi, quản lý, kiểm soát 100% đội tàu cá; chủ động phối hợp với Chi cục Thủy sản để xử lý dứt điểm số lượng tàu cá “03 không” theo quy định; khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm trường hợp vượt ranh giới qua vùng biển nước ngoài khai thác bất hợp pháp từ đầu năm 2023 đến nay…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng tuyến biển và các phòng, ban có liên quan thực hiện kiểm soát 100% tàu cá khi xuất, nhập bến đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định, kể cả tàu cá ngoại tỉnh; hỗ trợ ngư dân triển khai thực hiện xuất nhập bến qua hệ thống eCDT và triển khai thực hiện xuất nhập bến qua hệ thống eCDT.

Ngoài ra, Công an tỉnh nắm chắc tình hình, điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hình sự trong lĩnh vực khai thác thủy sản theo quy định… 

PV Mai Anh
 

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập