Hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an giai đoạn từ năm 2022 - 2025

16:35, Thứ Năm, 28-7-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1359/KH-UBND về việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an (thanh niên) giai đoạn từ năm 2022 - 2025.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ đào tạo nghề quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định.

Cùng với điều kiện hỗ trợ, đó là: Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách Nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch cũng bao gồm điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể: Người học phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm nhập học; giới hạn độ tuổi đầu vào đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này không quá 22 tuổi tính đến thời điểm nhập học; chỉ hỗ trợ người học các ngành, nghề theo danh mục ngành, nghề khuyến khích đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định.

Bên cạnh việc nêu rõ định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên theo quy định, Kế hoạch còn bao gồm các nội dung về hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tư vấn chính sách pháp luật về lao động - việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, giới thiệu việc làm.

Mục đích của Kế hoạch là cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; phát huy tối đa thế mạnh về nguồn lực lao động trong tỉnh, khắc phục tình trạng lãng phí nguồn nhân lực, đặc biệt là thanh niên; tạo ra nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thông qua đó tạo ra nhiều vị trí làm việc mới để giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

PV Minh Huyền

Các tin khác