Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

16:22, Thứ Sáu, 29-7-2022

(Quang Binh portal) - Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1366/UBND-NCVX về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn ngành và xã hội về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông với các giải pháp cụ thể như: Đưa mục tiêu, nội dung triển khai thực hiện Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; xây dựng trang thông tin cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về tuyển sinh, tuyển dụng lao động; phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục phổ thông với cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân…

Bên cạnh đó, các trường cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học tương xứng mục tiêu và giải pháp; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; áp dụng hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; xây dựng các giải pháp huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đẩy mạnh công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, huy động học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các trường phổ thông trong hoạt động tư vấn tuyển sinh, ngày hội việc làm; tập trung hơn vào các đối tượng học cuối cấp; đa dạng hình thức tư vấn, giải quyết thấu đáo các thắc mắc, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin tuyển sinh cần thiết cho học sinh…

PV ĐHà

Các tin khác