Đẩy nhanh tiến độ lập phương án xử lý các trường hợp vi phạm về phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp

15:14, Thứ Hai, 1-8-2022

(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm, ngày 01/8/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2904/VPUBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ lập phương án xử lý các trường hợp vi phạm về phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 525/KH-UBND ngày 06/4/2022 và Công văn số 126/UBND-KT ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh, đẩy nhanh tiến độ lập phương án xử lý các trường hợp vi phạm về phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp làm cơ sở thu hồi đất, rừng bị lấn chiếm và tổ chức giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng.

Bên cạnh đó, UBND các huyện Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn tập trung chỉ đạo quyết liệt đảm bảo hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt phương án xử lý vi phạm về phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng tham mưu xử lý theo quy định; thời gian thực hiện lập phương án xử lý và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hoàn thành trước ngày 31/12/2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 525/KH-UBND ngày 06/4/2022; Công văn số 126/UBND-KT ngày 25/01/2022.

Đối với UBND huyện Tuyên Hóa, UBND tỉnh yêu cầu địa phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm về phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp làm cơ sở thu hồi đất, xây dựng phương án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng theo phương án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương xử lý vụ vi phạm pháp luật về phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

PV Minh Huyền

Các tin khác