Khẩn trương triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

23:4, Thứ Năm, 4-8-2022

(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1397/UBND-KT về việc xử lý các vướng mắc khi đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, đối với các khu đất đã đủ điều kiện đấu giá, UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trước khi nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đưa vào phương án đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp khoản tiền này theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn triển khai thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định; tiền trồng rừng thay thế đưa vào phương án đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp khoản tiền này theo đúng quy định; thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để tạo mặt bằng sạch trước khi đưa đất vào đấu giá.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính tham mưu bố trí, cấp kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đấu giá quyền sử dụng đất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung theo dõi, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. 

PV:NQ

Các tin khác