Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

23:54, Thứ Năm, 4-8-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2997/VPUBND-TH ngày 03/8/2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý, điều hành giá đề ra tại Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các giải pháp của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá và của UBND tỉnh về quản lý, điều hành giá.

Cùng với đó, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi sát, nắm chắc tình hình diễn biến giá cả trên địa bàn để chủ động, kịp thời xử lý phù hợp theo thẩm quyền; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, đảm bảo đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư; chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh các biện pháp quản lý, điều hành giá linh hoạt, khoa học, hiệu quả với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật.

PV:NQ

Các tin khác