Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023

14:29, Thứ Ba, 20-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 20/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1719/UBND-VX về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), lớp 10 giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2022 - 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023 đến ngày 30/9/2022 theo đề nghị tại Công văn số 1796/SGDĐT-QLCL ngày 19/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các nội dung khác tại Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm học 2022  - 2023 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn học sinh nhập học và có hình thức tổ chức học tập phù hợp để giúp học sinh theo kịp tiến độ chương trình.

PV ĐHà

Các tin khác