Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

16:14, Thứ Ba, 20-9-2022

(Quang Binh Portal) - Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, UBND tỉnh vừa có Công văn số 1705/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan phát động phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận...; quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tuyên truyền, tổ chức thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới; lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan; kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường…; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí, đồng thời khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường nâng cao nhận thức về thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất; siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân trong hoạt động mua sắm, tiêu dùng để giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường thay thế, sử dụng bằng sản phẩm thân thiện với môi trường; thu hồi sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

Các cơ quan báo chí địa phương tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, phóng sự, chương trình, bài viết về hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng Chiến dịch năm 2022, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường ...; thực hiện chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.

Đặc biệt, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả…

PV Mai Anh
 

Các tin khác