Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

10:36, Thứ Năm, 22-9-2022

(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 12) và Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực thi hành (Nghị quyết số 16), UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 16. 

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện 02 Nghị quyết nêu trên trong năm 2022, ngày 20/9/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1720/UBND-NCVX về việc khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh.

Theo đó, đối với Nghị quyết số 12, UBND huyện Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn khẩn trương triển khai việc chi trả kinh phí hỗ trợ đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại tất các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn; UBND các huyện Lệ Thủy, Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại các thôn, bản, tổ dân phố chưa triển khai trên địa bàn; UBND huyện Bố Trạch điều chỉnh mức hỗ trợ theo đúng quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 12.

Về Nghị quyết số 16, các đơn vị đã bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Nghị quyết gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, Bưu điện tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng thời hạn đã đăng ký; UBND các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn khẩn trương lập dự toán báo cáo HĐND cùng cấp để phân bổ nguồn ngân sách xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC theo quy định; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn như Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, Ga Đồng Hới, Trại giam Đồng Sơn khẩn trương lập dự toán báo cáo cơ quan quản lý cấp trên bố trí kinh phí để xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC theo đúng Nghị quyết số 16 và Kế hoạch của UBND tỉnh.

PV Minh Huyền

Các tin khác