Chi tiết bài viết

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

16:2, Thứ Năm, 22-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 22/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 08/CĐ-UBND về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thôngtrên địa bàn tỉnh. Nội dung Công điện cụ thể như sau:

Thời gian qua, với sự gia tăng nhanh chóng của các loại phương tiện, bên cạnh đó là nhu cầu vận tải tăng và sự đi lại của người dân tăng cao trên địa bàn. Trong khi đó, quá trình tham gia giao thông một số người điều khiển phương tiện còn vi phạm các lỗi như phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng phần đường, vượt sai quy định... làm tiềm ẩn nguy cơ xảy tai nạn giao thông; trong những ngày đầu tháng 9/2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, đây là những vấn đề rất được xã hội quan tâm. Để tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, tập trung tuyên truyền, vận động theo địa bàn dân cư, nhóm đối tượng người tham gia giao thông, đến tận cơ sở và hộ gia đình, phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn.

2. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Tập trung kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe; duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở hàng hóa quá tải trọng...

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm về tình hình trật tự an toàn giao thông và kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở địa phương, đơn vị mình.
4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các ngành chức năng, chính quyền địa phương các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần tạo bước chuyển biến thực sự bền vững về kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Giao Ban An toàn giao thông tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ triển khai thực hiện./.

Nguồn: Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 22/9/2022.
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)