Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

16:2, Thứ Năm, 22-9-2022

(Quang Binh Portal) - 08 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chỉ đạt 32,5%, thấp hơn so với cùng kỳ và mức bình quân của cả nước. Việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân như chưa quyết liệt trong việc đẩy nhanh đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục đầu tư, đôn đốc đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu thanh toán theo tiến độ hợp đồng...; chưa tích cực giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư và nghiệm thu khối lượng để thanh toán đúng thời gian quy định.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2022 ở mức cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, ngày 22/9/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1739/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, bảo đảm chất lượng công trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

Các sở, ngành, đơn vị và địa phương lên kế hoạch chi tiết những tháng cuối năm về tiến độ thực hiện, nghiệm thu, giải ngân cho từng công việc của từng dự án theo tiến độ hàng ngày, hàng tuần và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; đôn đốc, theo sát đơn vị tư vấn, quản lý dự án, thi công trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn các dự án; thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu, giải ngân cao số vốn được giao trong năm 2022. Đặc biệt, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nếu không thực hiện và giải ngân hết số vốn bố trí, bị cắt giảm, thu hồi; đồng thời tự thu xếp vốn để thực hiện phần khối lượng bị cắt vốn.

Đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương, nhà thầu có giải pháp quyết liệt linh hoạt nhằm giải quyết dứt điểm; không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm chậm thời gian giải quyết; đồng thời căn cứ tình hình thực tế giải ngân để có văn bản đề xuất điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch vốn…

Cùng với đó, các sở, ngành; phòng, ban (thuộc cấp huyện) thực hiện rà soát, rút ngắn 30% thời gian thực hiện thủ tục thuộc lĩnh vực phụ trách; tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị, phòng chống lụt bão của nhà thầu thi công xây dựng, có biện pháp thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, máy móc và hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra trong mùa mưa bão...

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tối đa công tác chỉ đạo, có biện pháp quyết liệt, hiệu quả để đôn đốc, theo sát nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến hành nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng đối với dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022, nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2021.

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát tham mưu cho Tổ Công tác của UBND tỉnh làm việc cụ thể với chủ đầu tư giải ngân chậm; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đồng thời điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho dự án có đủ điều kiện; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh...

PV Mai Anh

Các tin khác