Kết luận của đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị thường kỳ tháng 8 năm 2022

9:42, Thứ Sáu, 23-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 7/9/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2022; bàn triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 8 năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới; ý kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022

Kinh tế - xã hội tháng 8 của tỉnh có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 15,4% so với cùng kỳ, 8 tháng tăng 16,5% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tháng 8 cơ bản tiếp tục ổn định và có bước phát triển; chăn nuôi tăng 6,6% so với cùng kỳ; thủy sản tăng 6,6% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá; tháng 8 doanh thu hoạt động du lịch, dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ. Thu ngân sách 8 tháng đạt 6.250 tỷ đồng, đạt 104% dự toán địa phương giao. Giải ngân đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, tháng 8 tăng 4,7% so với tháng trước. Các hoạt động văn hóa, thể thao được diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh. An sinh xã hội, đời sống của Nhân dân được quan tâm và tiếp tục được cải thiện; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Đặc biệt, công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh (Covid-19, sốt xuất huyết, các loại dịch bệnh theo mùa) đã được chỉ đạo rất quyết liệt. Vì vậy, tuy trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn một số ít ca nhiễm, nhưng nhìn chung tình hình dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh khác được kiểm soát.

Tuy nhiên qua báo cáo và thực tế cho thấy, tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng của tỉnh vẫn còn khó khăn, hạn chế, như: Năng suất lúa bình quân chung toàn tỉnh giảm do bị ảnh hưởng thời tiết; dịch tả lợn Châu Phi ở một số địa phương trong tỉnh vẫn có nguy cơ lây lan, ảnh hưởng lớn đến việc tăng tổng đàn; thị trường một số mặt hàng chưa ổn định, nhất là việc cung ứng xăng dầu; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng của tỉnh vẫn đạt thấp;...

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong tháng 9/2022

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương:

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời việc những việc còn tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh theo mùa, truyền nhiễm khác để kiểm soát, phòng chống dịch hiệu quả; tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 theo kế hoạch; bảo đảm thuốc, vật tư y tế để phục vụ khám, chữa bệnh theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục nhận định sát tình hình về thuận lợi, khó khăn trong những tháng còn lại của năm 2022 để tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, tăng cường các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cần tập trung ưu tiên các chỉ tiêu còn đạt thấp, các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các vấn đề tác động đến người dân và doanh nghiệp ; cải thiện mạnh mẽ các chỉ số về cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh.

- Tập trung triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó tập trung giao nhiệm vụ và phân bổ chi tiết vốn đầu tư.

- Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão; chuẩn bị phương án “4 tại chỗ”, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm dự phòng trong mùa mưa bão; đảm bảo hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện an toàn, thông suốt trong mùa mưa bão.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa vụ Hè Thu còn lại trước mùa mưa bão; tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; bảo đảm nguồn cung giống cây trồng, vật nuôi, không để gián đoạn trong sản xuất. Tập trung chỉ đạo công tác an toàn hồ đập, bảo đảm an toàn các vùng có nguy cơ sạt lở. Chủ động phương án, chuẩn bị các điều kiện để phòng chống thiên tai. Tăng cường giám sát nắm bắt tình hình dịch bệnh, hướng dẫn địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi. 
3. Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục chỉ đạo sản xuất công nghiệp, chú trọng những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực nhằm giải quyết, tháo gỡ khó khăn để các cơ sở sản xuất công nghiệp. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Thủy điện La Trọng, các dự án viên nén năng lượng và một số dự án công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo các cơ sở kinh doanh xăng dầu dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu cho người tiêu dùng.

Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, giả cả; rà soát, nắm bắt tình hình thị trường để đảm bảo ổn định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc; tham mưu thu hồi các dự án “treo”, các dự án đầu tư dở dang, kéo dài. 

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công; tích cực tham mưu các Tổ tháo gỡ giải ngân đầu tư công của tỉnh để chỉ đạo kịp thời. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công của các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chậm giải ngân cho các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thực hiện tốt, có nhu cầu bổ sung vốn thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Cục Thống kê tỉnh, các sở ngành, địa phương dự báo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, bảo đảm sát thực tiễn, khách quan, khoa học.

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Quý II; phối hợp với Hội Doanh nghiệp tổ chức Ngày Doanh nhân và gặp mặt doanh nghiệp Quý III; chuẩn bị các nội dung xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

5. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo tiến độ các dự án phụ trách, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua tỉnh Quảng Bình; Dự án thành phần Đường ven biển và một số dự án trọng điểm khác của tỉnh. Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan, vướng mắc tại Dự án đường ven biển đi qua xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc thi công phần đường Lê Lợi trong tháng 9/2022.

6. Sở Xây dựng tập trung nguồn lực để hoàn thành các quy hoạch phân khu làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư, phát triển đô thị.

7. Sở Tài chính tăng cường kiểm soát, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để bổ sung nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác. Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế hiệu quả.

Chỉ đạo hoàn tạm ứng Quỹ phát triển đất tỉnh và thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoạt động của Quỹ Phát triển đất trong thời gian tới.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết triệt để các vấn đề về môi trường tại khu vực các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3; Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, phía Đông đoạn quan tỉnh. Tiếp tục thực hiện giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động tham mưu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 cấp tỉnh, đồng thời với quy hoạch tỉnh và khẩn trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 bảo đảm tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2030.

9. Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; quyết tâm nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hành lòng phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

10. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch dạy học năm học 2022-2023; chỉ đạo phương án bố trí giáo viên phù hợp, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các trường học trong toàn tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các ngành và các địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách đặc thù có liên quan.

11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chăm lo đời sống của nhân dân. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu về lao động cho các doanh nghiệp.

12. Sở Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh truyền nhiễm khác; bảo đảm thuốc, vật tư y tế phục vụ tốt cho công tác khám chữa bệnh; kiểm soát chặt chẽ giá thuốc, vật tư y tế.

13. Sở Văn hóa và Thể thao tích cực tập huấn và chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX; tham mưu Chỉ thị về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Bình đến năm 2030 và Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.

14. Sở Du lịch chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình Chào đón năm mới 2023. Chỉ đạo các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các phương án, điều kiện cần thiết để ứng phó với tình hình mưa, bão, lũ; công tác đón và phục vụ khách du lịch trong mùa mưa.

15. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Chuyển đổi số; thường xuyên kiểm tra tiến độ chuyển đổi số tại một số sở, ngành, địa phương; tăng cường quản lý; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xử lý nghiêm các vi phạm.

16. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị sẵn sàng phương án lực lượng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các đối tượng kích động, lôi kéo người dân chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự; kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp, nhất là tại các dự án trọng điểm.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 1653/TB-UBND 

Các tin khác