Chi tiết bài viết

Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023

11:41, Thứ Ba, 17-1-2023

(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 68/UBND-NC về việc tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 (03/3/1989 - 03/3/2023) 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 02/02/2021 về việc tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” để chỉ đạo, hướng dẫn các đồn Biên phòng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã vùng biên giới tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” vào dịp 03/3/2023 đảm bảo thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác biên phòng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung “Ngày hội Biên phòng toàn dân” đồng bộ, hiệu quả; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường biên giới triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện tình hình, khả năng của từng địa phương. 

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua, cuộc vận động hướng về biên giới, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)