Chi tiết bài viết

Tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước

9:35, Thứ Năm, 19-1-2023

(Quang Binh Portal) - Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là hiệp ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, Quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới” với sự tham gia của 172 Quốc gia thành viên. Việt Nam là Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. 

Trước tình trạng xu hướng biến mất và suy thoái của đất ngập nước đang ngày càng nghiêm trọng và các vùng đất ngập nước đang biến mất nhanh gấp ba lần so với rừng và hơn 35% diện tích đất ngập nước đã bị suy thoái hoặc biến mất tính từ năm 1970, vì vậy, Ban Thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các Quốc gia hưởng ứng, tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02/02/2023 với chủ đề “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước” nhằm nêu bật nhu cầu cấp thiết phải ưu tiên phục hồi các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để phục hồi đất ngập nước bị suy thoái. 

Để hưởng ứng đề nghị của Ban Thư ký Công ước Ramsar và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc về Thập kỷ “Phục hồi Hệ sinh thái”, ngày 18/01/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 82/UBND-KT hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước; tùy điều kiện thực tế tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023; tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển ngành và địa phương; đẩy mạnh giải pháp đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học. 

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2023...

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)