Chi tiết bài viết

Thực hiện các thủ tục đầu tư để triển khai các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình

17:50, Thứ Năm, 16-3-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 16/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 422/UBND-TH về việc thực hiện các thủ tục đầu tư để triển khai dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện các thủ tục đầu tư triển khai dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình và giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2023 theo đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thuộc các dự án, dự án thành phần Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội khẩn trương hoàn thiện, triển khai các thủ tục liên quan đến công tác đấu thầu, hoạt động đầu tư khác nhằm thực hiện các dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình phù hợp Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án để đủ điều kiện giao vốn theo quy định; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nếu không hoàn thành các thủ tục đầu tư trình phê duyệt dự án theo đúng thời gian quy định và bị Trung ương thu hồi vốn. 

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)