Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”

11:6, Thứ Tư, 13-9-2023

(Quang Binh Portal) - Để nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc tế, ngày 12/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1809/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi và sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; phát huy tính xung kích, tiên phong, bản lĩnh của thanh thiếu nhi trong việc tự trang bị kỹ năng cần thiết hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch phấn đấu 100% Đoàn các cấp có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về học tập, rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị; 100% Đoàn các cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động, khóa học ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập miễn phí dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn; Đoàn cấp tỉnh xây dựng và tổ chức ít nhất 01 sân chơi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc. Đến năm 2025 ít nhất 35.000 lượt thanh thiếu nhi, đến năm 2030 ít nhất 100.000 lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động của Chương trình; 80% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT và 70% Đoàn cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất 01 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế và đến năm 2030, phấn đấu 100% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT và cơ quan Tỉnh Đoàn, Đoàn cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất 01 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã xác định, Kế hoạch sẽ tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là: Tạo môi trường thuận lợi và xây dựng không gian nhằm hỗ trợ việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; tạo cơ chế để thanh thiếu nhi, cán bộ trẻ, đặc biệt cán bộ trẻ cấp chiến lược học tập, thực hành được quan tâm, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; cung cấp tài liệu, học liệu và các hình thức để thanh thiếu nhi có cơ hội tiếp cận, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; tăng cường vận động các nguồn lực phục vụ công tác hội nhập quốc tế; đồng thời chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

PV Hồng Lựu

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập