Chi tiết bài viết

Phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính và nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương

15:47, Thứ Hai, 18-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 1820/UBND-KSTT về việc thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo Thông báo số 372/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thay đổi tư duy, cách làm và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai cải cách TTHC; tập trung cải cách quy trình giải quyết TTHC để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh thủ tục gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp; cắt giảm thực chất các TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định về TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngay trong quá trình dự thảo văn bản, bảo đảm chỉ ban hành quy định cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết TTHC và trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách TTHC để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết TTHC, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là triển khai hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập