Chi tiết bài viết

Thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh

16:24, Thứ Hai, 18-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 1826/UBND-KT về việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với bảo vệ môi trường biển, ven biển; hạn chế đến mức tối đa rác thải nhựa, túi nilon… thải ra môi trường; tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện quy định của pháp luật về môi trường; tự giác thu gom bao, bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón để hạn chế ô nhiễm.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố rà soát, triển khai quy hoạch xử lý rác thải công nghiệp, rác thải xây dựng, rác thải nguy hại, quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung, quy hoạch làng nghề để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với quy hoạch liên quan và điều kiện cụ thể của từng địa phương; nghiên cứu, bố trí điểm tập kết rác thải trong khu dân cư, ban hành quy định cụ thể việc tập kết rác thải và phương pháp thu gom, vận chuyển để giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư; tham mưu ban hành phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý các loại rác thải đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của từng địa phương, theo đặc thù từng khu vực.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường bằng chính sách phù hợp để mời gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường; xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư hoặc ưu tiên nguồn vốn đầu tư hạ tầng xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp; thực hiện tốt công tác duy trì, phát triển hệ sinh thái rừng có khả năng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn; tiếp tục đầu tư mở rộng, hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn thành phố Đồng Hới; đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, sớm hoàn thành, đi vào hoạt động để tránh lãng phí nguồn lực...

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập