Chi tiết bài viết

Triển khai công tác thống kê đất đai năm 2023 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024 đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng thời gian quy định

15:57, Thứ Tư, 15-11-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2330/UBND-KT ngày 14/11/2023 về việc triển khai công tác thống kê đất đai năm 2023 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024.

Cụ thể, đối với công tác thống kê đất đai năm 2023, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động việc chuẩn bị để hoạt động thống kê đất đai năm 2023 được triển khai thực hiện đúng thời điểm, thời gian quy định và hoàn thành, giao nộp sản phẩm theo thời gian quy định.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kết quả thống kê diện tích đất đai của cấp huyện, cấp xã; rà soát, tổng hợp các thửa đất có biến động về loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai trong năm thống kê từ hồ sơ địa chính và hồ sơ về thủ tục đất đai liên quan gửi UBND cấp xã trước ngày 15/11/2023 để thực hiện thống kê đất đai năm 2023; những trường hợp biến động mới phát sinh sau ngày 15/11/2023 thì phải tiếp tục tổng hợp, gửi bổ sung cho UBND cấp xã trước ngày 01/01/2024.

Đối với công tác kiểm kê đất đai năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với từng sở, ngành có liên quan thực hiện theo quy định của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, trong đó lưu ý những địa bàn đã đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính từ năm 2020 đến thời điểm kiểm kê đất đai thì phải sử dụng bản đồ này để biên tập bản đồ nền phục vụ cho điều tra kiểm kê; rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và việc thống kê đất đai các năm 2020, 2021, 2022, 2023 để xác định những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024…

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc chuẩn bị tổ chức thực hiện, có hướng dẫn nguyên tắc xác định, cung cấp phạm vi, khu vực các loại rừng cụ thể để đưa vào kiểm kê đối với loại đất lâm nghiệp trên địa bàn; Sở Tài chính bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai năm 2024; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị chủ động làm việc với địa phương từ cấp xã để cung cấp thông tin, xác nhận với địa phương vị trí, phạm vi, diện tích, tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh để đưa vào kiểm kê đất đai…

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập