Chi tiết bài viết

Khẩn trương bổ sung chứng minh các yếu tố đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp xã đề nghị không sắp xếp

8:25, Thứ Năm, 16-11-2023

(Quang Binh Portal) - Để thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc, quy định của Trung ương về sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC); trên cơ sở tình hình thực tiễn, đề xuất phương án của các huyện, thị xã, thành phố, ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2328/UBND-NCVX về việc bổ sung chứng minh các yếu tố đặc thù đối với các ĐVHC cấp xã đề nghị không sắp xếp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức tìm nguồn tài liệu để biên tập lại, bổ sung thuyết minh đối với 14 đơn vị hành chính cấp xã có yếu tố đặc thù đề nghị không thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2020 - 2025 theo hướng chọn một vài yếu tố có tính điển hình. Các đồng chí Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể, Đảng ủy cấp xã, cơ quan tăng cường phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố để tập trung rà soát, bổ sung các nội dung có liên quan đến yếu tố đặc thù bảo đảm tính thuyết phục theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đồng chí trong Hội đồng xác định ĐVHC thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của sở, ngành và phân công nhiệm vụ giúp UBND các huyện, thị xã, thành phố bổ sung thêm nội dung để chứng minh yếu tố đặc thù của các xã, phường, thị trấn do huyện, thị xã, thành phố đề nghị. Nội dung tập trung các vấn đề về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tín ngưỡng, phong tục tập quán, cộng đồng dân cư, vị trí địa lý tự nhiên, biệt lập, khu kinh tế, cụm công nghiệp, an ninh, quốc phòng...

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp, giúp các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy bổ sung thêm các cứ liệu để làm rõ thêm, chứng minh các yếu tố đặc thù về lịch sử hình thành xã; về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt…, đảm bảo tính thuyết phục. 

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập