Chi tiết bài viết

Bổ sung hơn 123 tỷ đồng để cải cách tiền lương

16:35, Thứ Sáu, 17-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 16/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Dự phòng cải cách tiền lương, thuộc ngân sách tỉnh năm 2023 để cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị.

Theo đó, UBND tỉnh trích 123.420 triệu đồng để cấp bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố. 

Cụ thể, UBND huyện Lệ Thủy 6.226.000.000, UBND huyện Bố Trạch 16.450 triệu đồng, UBND huyện Minh Hóa 42.186 triệu đồng, UBND huyện Tuyên Hóa 1.322 triệu đồng, UBND thị xã Ba Đồn 33.818 triệu đồng, UBND huyện Quảng Trạch 3.418 triệu đồng.

Các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập