Chi tiết bài viết

Tăng cường công tác bảo tồn và phát triển bền vững di sản

20:21, Thứ Sáu, 17-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 17/11/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 2368/UBND-NCVX về việc tăng cường công tác bảo tồn và phát triển bền vững di sản nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị của Di sản Thiên nhiên Thế giới (TNTG) Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời quán triệt việc tuân thủ nghiêm túc Công ước Di sản Thế giới 1972.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với sở, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn, phát huy bền vững giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản TNTG VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phù hợp với thực tiễn của địa phương; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng và đệ trình Hồ sơ đề cử Di sản TNTG lần thứ 3 theo tiêu chí “chứa đựng các hiện tượng thiên nhiên siêu việt hay các khu vực có vẻ đẹp thiên nhiên khác thường và tầm quan trọng thẩm mỹ”; triển khai thực hiện nghiêm túc Công ước, Nghị quyết, khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản TNTG VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; xây dựng Hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực quốc tế và xã hội hóa phục vụ công tác bảo tồn, phát triển du lịch bền vững, hỗ trợ phát triển sinh kế cho cộng đồng vùng đệm VQG. 

Bên cạnh đó, Ban Quản lý VQG, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với sở, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai hoạt động hợp tác với tỉnh Khăm Muồn, CHDCND Lào trong việc xây dựng Hồ sơ đề cử VQG Hin Nậm Nô là Di sản TNTG liên biên giới với Di sản TNTG VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; nghiên cứu giá trị địa chất, địa mạo đối với VQG Phong Nha - Kẻ Bàng hướng đến đề xuất xây dựng Hồ sơ đề cử Công viên địa chất toàn cầu đối với khu vực núi đá vôi còn lại thuộc huyện Minh Hóa, vùng phụ cận và một phần khu vực phía Nam của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; triển khai xây dựng Danh lục xanh (Greenlist) cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sở Du lịch tiếp tục làm tốt công tác phát triển du lịch, tập trung đẩy mạnh phát huy giá trị Di sản một cách hợp lý để phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch theo hướng bền vững; chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan quảng bá, thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội, tập đoàn lớn để đầu tư dự án, phát triển sản phẩm du lịch mới có chất lượng cao mang tầm khu vực, quốc tế, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Phong Nha - Kẻ Bàng đạt tiêu chuẩn Khu du lịch Quốc gia; đạt được thương hiệu trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế vào năm 2030; là Kinh đô du lịch mạo hiểm của Châu Á, từng bước đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; tăng cường liên kết, hợp tác với tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước để nghiên cứu, thành lập trung tâm du lịch mạo hiểm, phát triển thêm các loại hình du lịch mới; đào tạo, phát triển kỹ năng du lịch mạo hiểm, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực đại chúng phục vụ du lịch, với phương châm “Mỗi người dân Quảng Bình đều là một hướng dẫn viên du lịch”.

Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, UBND huyện Bố Trạch, Minh Hóa phối hợp xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp xanh, phát triển sinh kế, sản phẩm OCOP, VIETGAP thuộc địa bàn các xã vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tăng cường thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư để vận động, xúc tiến và kêu gọi các dự án du lịch lớn trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác bền vững tiềm năng du lịch của Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Tỉnh đoàn đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền, tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng về Di sản TNTG VQG Phong Nha - Kẻ Bàng với nhiều hoạt động như xuất bản sách hoặc ấn phẩm; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, tương tác… nhằm khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ trẻ, góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập