Chi tiết bài viết

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 01 năm 2024

14:53, Thứ Ba, 6-2-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 06/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 618/BC-VPUBND về Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 01 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 01/2024

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về phát triển KT-XH năm 2024, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

- Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo đúng quy định, phát huy hiệu quả; ưu tiên nguồn vốn cho các dự án quan trọng, có tính chất lan tỏa, liên vùng. Triển khaiquyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh. Thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, nhất là các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, nguồn lực từ khu vực tư nhân và các thành phần kinh tế khác để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tạo bứt phá phát triển. 

- Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu NSNN, khai thác nguồn thu còn dư địa, tiềm năng. Nghiên cứu, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai; đẩy nhanh tổ chức đấu giá, đấu thầu các dự án, khu đất đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường quản lý tài chính DN Nhà nước. Triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các DN, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư; đồng thời xúc tiến đưa vào hoạt động năm 2024 các dự án đã cấp chủ trương đầu tư nhằm tạo bứt phá và động lực tăng trưởng mới. Tiếp tục rà soát các tồn đọng ở các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng, tháo gỡ khó khăn để đi vào vận hành theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các dự án thuộc Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch. Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư dự án đường dây 500 kV mạch 3 đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 – 2025, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác tốt nguồn lực tài chính từ đất đai, và các loại tài nguyên khác. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, sử dụng đất trên địa bàn. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường.

- Đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 02 đầu cầu, Đường ven biển, Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm TP Đồng Hới, Xây dựng cầu Đức Nghĩa (Km3+430/ĐT.570B) TP Đồng Hới, Nâng cấp tuyến đường tỉnh 562…. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư trong việc triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình; phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh các thủ tục để Khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - CHK Đồng Hới; xúc tiến các thủ tục đầu tư tuyến đường du lịch kết nối thành phố Đồng Hới và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng… 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng NTM nhằm hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn; từng bước chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến. Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, gắn với xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng (FSC). Khuyến khích, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề khai thác có chọn lọc, quyết liệt chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản trái phép. Triển khai quyết liệt Chương trình MTQG xây dựng NTM theo hướng gắn với đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, hạn chế nợ đọng XDCB; đẩy mạnh xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP.

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa, thực hiện hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch với các hình thức đa dạng, nội dung phong phú, chuyên biệt hóa cho từng phần khúc thị trường mục tiêu. Tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có; phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ. Triển khai hiệu quả công tác tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực du lịch; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước; tiếp tục triển khai bảo đảm tiến độ, hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách TTHC, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tiếp tục tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, DN.

- Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tập trung chuẩn bị chu đáo và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2024); 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)....

- Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh, khắc phục triệt tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức; đồng thời khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030 một cách cụ thể, thiết thực và phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm nâng cao các chỉ số PAPI, PAR-Index, SIPAS.

- Củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tình hình an ninh trật tự ở địa phương cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chú trọng xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh cả 3 tiêu chí.

- Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ tại kế hoạch hành động của UBND tỉnh, chủ động xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2024; quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công trách nhiệm từng phần việc; hàng tháng có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.

Về công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

- Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 18/12/2023 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

 - Tập trung triển khai kế hoạch cụ thể về chương trình tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể (Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024; chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024… )

- Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố đã đi thăm, chúc Tết gia đình chính sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; kiểm tra tình hình đời sống và sản xuất ở một số địa phương, công tác chuẩn bị đón Tết, tình hình sản xuất và lao động ở một số cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh. 

2. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị trực tuyến toán quốc triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Nông nghiệp và PTNT; Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của Chính phủ và Chính quyền địa phương; Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2024; Hội nghị trực tuyến công tác đảm bảo ATGT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị trực tuyến công tác đảm bảo ATGT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành BHXH Việt Nam; Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia; 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 các ngành Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; BQL Vườn QG PN-KB, Tòa án nhân dân tỉnh; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới; Tư pháp; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Y tế; Thanh tra tỉnh; Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh;

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị tổng kết mặt trận năm 2023, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024; Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 55; Hội nghị BCH Liên minh HTX lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025; Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024; Tổng kết công tác GDPQ&AN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị giao ban công tác năm 2023 giữa Thường trực Ban Bí thư với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy;

- Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia; Hội nghị triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở các bộ, ngành TW, địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; dự công bố các thông báo, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; 

- Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Công ty TNHHH 1TV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Bình, Công ty TNHHH 1TV Lâm công nghiệp Long Đại, Công ty xổ số kiến thiết Quảng Bình, Công ty Xăng dầu Quảng Bình; dự tổng kết dự án FMCR Quảng Bình giai đoạn sử dụng vốn vay IDA của WB. 
- Họp Hội đồng trường Đại học Quảng Bình; họp Hội đồng đánh giá phân loại chính quyền cơ sở vững mạnh tỉnh QB năm 2023; họp Ban chỉ đạo GPMB Đường cao tốc Bắc – Nam qua tỉnh Quảng Bình; họp tổng kết năm 2023 của BCĐ chuyển đổi số và sơ kết 02 năm Tổ công tác triển khai Đề án 06; 

- Làm việc với Tổng công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC), đoàn công tác của Công ty Cổ phần Tạp đoàn giáo dục và Đầu tư EI, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đoàn chuyên gia Cu Ba, đoàn Giám sát (Đoàn Đại biểu QH tỉnh) về đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 44/2022/QH15, làm việc với các sở, ngành về thủ tục gia hạn sử dụng đất và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, giải quyết vướng mắc bến thuyền Nhật Lệ, Dự án MeKong 2; 

- Ra quân tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2023-2024; Dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa; tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024; dự Hội thảo về sạt lở bãi biển Bảo Ninh; dự Chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức;

- Đi thăm và làm việc với tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy và các gia đình chính sách tại huyện Quảng Ninh; kiểm tra tiến độ thi công các công trình tại xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Tổ công tác số 3); đi thăm gia đình chiến sĩ nhà giàn DK1; đi thăm và làm việc với tại xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch và các gia đình chính sách tại huyện Bố Trạch; đi kiểm tra tình hình cung cầu hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; kiểm tra công tác bảo vệ và thăm lực lượng bảo vệ rừng; đi kiểm tra tình hình cung cầu hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

- Tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muồn, Đoàn đại biểu tỉnh Chăm-pa-sắc thăm chúc tết tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2024

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra từ đầu năm 2023 và chương trình công tác của UBND tỉnh; trên cơ sở kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất một số nhiệm vụ trong tâm tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh như sau:

1. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương:

- Chuẩn bị chu đáo nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024, Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 142/NQHĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và Kế hoạch hành động số 44/KH-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai, có giải pháp cụ thể đối với từng nhiệm vụ, chương trình, đề án ngay từ đầu năm, đặc biệt là các nhiệm vụ phải thực hiện trong quý I để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra; 

- Triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. 

- Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công ngày từ những tháng đầu năm. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , đẩy mạnh các dự án Công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp sản xuất điện để đưa vào hoạt động trong năm 2024 . Tiếp tục tập trung giải quyết các vướng mắc về GPMB các dự án trọng điểm. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 và vụ Xuân 2024. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động có các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; bảo đảm ổn định sản xuất, phòng, chống rét đậm, rét hại. Tranh thủ mọi điều kiện thời tiết để đẩy mạnh công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng. Triển khai quyết liệt Chương trình OCOP, chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị. Phân công các Sở, ngành chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ 6 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024. Phát động tổ chức phong trào ‘‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’’ ngày 15/02/2024 (mùng 06 Tết).

3. Sở Công Thương: Tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tập trung kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và sở hữu trí tuệ nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết. 

4. Sở Du lịch: Chỉ đạo các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh lữ hành, vận tải du lịch, hướng dẫn du lịch, lưu trú du lịch, quản lý và khai thác  khu, điểm tham quan du lịch, sản phẩm du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch khác trong dịp Tết. Chủ động tổ chức chương trình khuyến mại, kích cầu du lịch, hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi của khách du lịch, đảm bảo hài hòa giữa hiện đại và truyền thống nhằm thu hút nhiều khách du lịch đến lưu trú, ăn uống, mua sắm, tham quan, vui chơi, trải nghiệm. 

5. Sở Văn hóa và Thể thao: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; tăng cường hoạt động quảng bá các hoạt động được tổ chức  vào dịp Tết và mùa Lễ hội xuân 2024 (như: bắn pháo hoa tầm thấp đón năm mới 2024, các lễ hội Chùa Hoằng Phúc; Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh; Núi Thần Đinh….); đồng thời phát huy không gian Tết cổ truyền tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Bảo tàng tổng hợp, các địa điểm tham quan trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút Nhân dân và khách du lịch. Chỉ đạo các DN bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn an ninh thông tin trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 1246/KH-UBND ngày 16/6/2023 về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2024). Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị tổ chức giải chạy “Quảng Bình Discovery Marathon 2024” (ngày 10/3/2024). 

6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân và người lao động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới trong dịp Tết Nguyên đán. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, việc làm tại địa phương, đặc biệt là các khu công nghiệp, những nơi tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết; quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, DN thu hẹp sản xuất, kinh doanh… Triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2024.

7. Sở Ngoại vụ: Triển khai có hiệu quả theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2024; chuẩn bị các điều kiện để đón, giao lưu với Đoàn cán bộ, học sinh tỉnh Yamanashi, Nhật bản.

8. Sở Nội vụ: Tổng hợp kết quả rà soát phương án sắp xếp ĐVHC, bổ sung giải trình yếu tố đặc thù đối với các ĐVHC đề nghị không sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 theo ý kiến của Bộ Nội vụ; chỉ đạo việc triển khai xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023 - 2025. Công bố kết quả chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2024. Triển khai các kế hoạch về công tác tư pháp, kế hoạch thanh tra năm 2024.

9. Công an tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024; tiếp tục quyết liệt, kiên quyết trấn áp, triệt phá tội phạm ma túy, tội phạm hình sự nghiêm trọng, tội phạm tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao và các loại tội phạm: gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, trộm cắp tài sản.... đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt chú trọng tình hình an ninh trật tự tại những địa bàn phức tạp về tôn giáo, những địa phương có khiếu kiện, khiếu nại. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh. 

Trên đây là nội dung công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tháng 01/2024 và một số nội dung công tác trọng tâm tháng 02 năm 2024.

Nguồn: Báo cáo số 618/BC-VPUBND ngày 06/02/2024

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập