Chi tiết bài viết

Đẩy nhanh tiến độ tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

8:41, Thứ Hai, 10-6-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 07/6/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 1049/UBND-NCVX về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết.

Cụ thể, để kịp thời triển khai ngay sau khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm (dự kiến từ ngày 01/8/2024) và để triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (có hiệu lực ngày 01/7/2024), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh khẩn trương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện trước ngày 15/6/2024. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy định chi tiết; tổ chức thẩm định dự thảo văn bản đúng quy định, tiến độ.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập