Chi tiết bài viết

Tăng cường các điều kiện bảo đảm triển khai đổi mới giáo dục phổ thông

9:5, Thứ Hai, 10-6-2024

(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1027/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Kế hoạch nhằm chỉ đạo thống nhất các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo đó, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tăng cường các điều kiện bảo đảm triển khai đổi mới giáo dục phổ thông như giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo lộ trình, đầu tư kiên cố hóa trường lớp học, xóa phòng học tạm; kịp thời có kế hoạch phát triển trường, lớp học phù hợp với khu vực có dân số tăng nhanh, đông dân cư; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tiếp tục ưu tiên ngân sách địa phương cho giáo dục và đào tạo; triển khai hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh thuộc đối tượng chính sách... 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp cơ bản nhằm cụ thể hóa nội dung tại Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các đơn vị.  

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập