Chi tiết bài viết

Thực hiện nghiêm Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024

10:26, Thứ Ba, 11-6-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1055/UBND-TH ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024 của Chính phủ và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2024 để cụ thể hóa các nhiệm vụ và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ quy định.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương nghiên cứu Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024 để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và đạt kết quả đề ra.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập