Chi tiết bài viết

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

16:42, Thứ Ba, 11-6-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1059/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Ban Quản lý Khu Kinh tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nội dung Công văn số 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh những vấn đề vướng mắc để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập