Chi tiết bài viết

Thông báo, hướng dẫn về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024

14:51, Thứ Ba, 11-6-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Công văn số 1042/UBND-KSTT của UBND tỉnh ban hành về việc  chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông rà soát việc chuyển đổi tài khoản công dân trên các hệ thống có liên quan đến giải quyết TTHC sang VNeID trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, giải quyết TTHC và thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC về việc chuyển đổi tài khoản Cổng DVC Quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn một số nội dung như đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024, trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ; bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với tài khoản của cán bộ một cửa trên Cổng DVC Quốc gia; các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng DVC Quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập