Chi tiết bài viết

Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng

16:0, Thứ Năm, 4-7-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1231/UBND-NCVX thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, để tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác PCCC, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho người dân để nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và CNCH; xây dựng, thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với công tác PCCC và CNCH.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương trong việc tiếp tục rà soát, kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh để tham mưu, hướng dẫn, áp dụng biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. 

PV Mai Anh

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập