Chi tiết bài viết

Thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có rừng từ năm 2018 trở về trước

17:8, Thứ Năm, 4-7-2024

Quang Binh Portal) - Ngày 04/7/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 1245/UBND-KT chỉ đạo về việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có rừng từ năm 2018 trở về trước.

Để chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có rừng từ 2018 trở về trước, UBND tỉnh có ý kiến đối với 28 dự án đã được rà soát, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế, đó là thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan đưa ra khỏi danh sách rà soát thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế đối với 09 dự án (do các dự án này chưa triển khai và chưa giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư đã qua đời và công ty đã giải thể; dự án đã bị chấm dứt hoạt động và bị thu hồi đất; dự án đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế; công trình xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, đề nghị đưa vào kế hoạch trồng rừng bằng nguồn vốn xã hội hóa).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đôn đốc 03 dự án đã được chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế, khẩn trương hoàn thành; đôn đốc chủ 16 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có rừng và đã giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục đầu tư dự án thực hiện thủ tục và hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2024; trường hợp các chủ dự án không hợp tác, không thực hiện nghĩa vụ, tham mưu đề xuất chuyển cơ quan thanh tra, kiểm tra theo quy định.

UBND huyện Quảng Ninh khẩn trương kiểm tra, rà soát đối với 02 dự án do UBND huyện Quảng Ninh quyết định giao đất, cho thuê đất, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất biện pháp xử lý trước ngày 10/7/2024 gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (chủ dự án) cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án trong quá trình kiểm tra, rà soát; nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập