Chi tiết bài viết

Phát triển các vùng sản xuất tập trung, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, vững chắc an ninh lương thực

17:5, Thứ Năm, 4-7-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 1225/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2,2 - 2,5%/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt bình quân 08 - 10%/năm; đảm bảo tưới chủ động trên 85% diện tích đất chuyên trồng lúa; 70% diện tích cây trồng cạn được tưới, trong đó ít nhất 30% diện tích có tưới được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; tỷ lệ diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP và tương đương...) 10 - 15%, trên 95% số mẫu sản phẩm được thanh tra, kiểm tra đạt tiêu chuẩn an toàn; tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết đạt 20 - 30%; giá trị sản phẩm bình quân trồng trọt đạt 150 triệu đồng/ha...

Phấn đấu đến năm 2050, trồng trọt trở thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại, các sản phẩm ngành trồng trọt được sản xuất theo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập