Chi tiết bài viết

Kiên quyết loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án thủy điện không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường

15:1, Thứ Sáu, 5-7-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1250/UBND-KT ban hành ngày 05/7/2024. 

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh và chỉ cho phép triển khai thực hiện các dự án thủy điện sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo không tác động lớn, tiêu cực đến môi trường và không ảnh hưởng lớn đến dân cư; không chiếm dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu quả kinh tế; tiếp tục rà soát công tác quản lý chất lượng xây dựng, đảm bảo an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án thủy điện đang nghiên cứu đầu tư hoặc đang thi công xây dựng nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; đồng thời xử lý nghiêm các chủ đầu tư dự án không tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng, kể cả xem xét thu hồi giấy phép, dừng thi công để khắc phục.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp thủy điện có các dự án thủy điện đã vận hành cần đánh giá tổng thể những mặt tích cực và hạn chế, khó khăn trong quá trình phát triển thủy điện trên địa bàn thời gian vừa qua; đánh giá tình hình thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện để điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường, an sinh, xã hội; những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành công trình thủy điện trong thời gian vừa qua để đề xuất, kiến nghị biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Đối với các dự án thủy điện đã được cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp thủy điện đánh giá tình hình thực hiện việc chuyển đổi đất, rừng và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, định canh, các khó khăn, vướng mắc.

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập