Chi tiết bài viết

Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra

16:54, Thứ Hai, 8-7-2024

(Quang Binh Portal) - Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1263/UBND-KT yêu cầu các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tập trung rà soát, đánh giá mức độ đạt tiêu chí để xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện tiêu chí chưa đạt, đồng thời tiếp tục củng cố và giữ vững các tiêu chí đã đạt. 

Bên cạnh đó, các địa phương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để trình UBND cấp huyện thẩm tra ngay khi đủ điều kiện; đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, sớm hoàn thành trước mùa mưa bão; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương đã được giao, tập trung huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Mặt khác, UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nắm chắc tình hình, cập nhật thông tin liên quan đến các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, đánh giá đúng mức độ thực hiện các tiêu chí, kể cả các tiêu chí xã báo đạt, không chờ đến khi xã nộp hồ sơ mới bắt đầu thẩm tra; thường xuyên bám cơ sở để chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí chưa đạt, đồng thời giữ vững tiêu chí đã đạt; ưu tiên phê duyệt thủ tục liên quan để các xã sớm về đích theo mục tiêu đề ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024... 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành được phân công chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 rà soát tất cả các tiêu chí, nội dung để kịp thời phát hiện và đề nghị địa phương hoàn chỉnh, bổ sung, tránh trường hợp đến khi thẩm định mới đề nghị địa phương khắc phục…

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập