Chi tiết bài viết

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân

17:2, Thứ Ba, 9-7-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1284/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Mục tiêu của Kế hoạch là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của nông dân, xây dựng các cấp Hội Nông dân tỉnh vững mạnh, hoạt động hiệu quả, làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân; xây dựng người nông dân Quảng Bình phát triển toàn diện, tự lực, tự cường và có ý chí, khát vọng vươn lên, đổi mới, sáng tạo, có trình độ, kỹ năng sản xuất, kinh doanh tiên tiến, phát huy truyền thống quê hương “Quảng Bình Hai giỏi” đẩy mạnh liên kết, hợp tác, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, góp phần đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.   

Cụ thể, hằng năm, phấn đấu 100% chính quyền các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; thành lập mới 08 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; phối hợp vận động trên 1.000 hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; góp phần đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1.200 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 40.000 lượt nông dân, trong đó nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tham gia bồi dưỡng chiếm trên 50%; phối hợp vận động 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; phối hợp vận động 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; 500 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập