Chi tiết bài viết

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

17:6, Thứ Ba, 9-7-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 09/7/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1278/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung cụ thể, trong đó yêu cầu chú trọng tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển và tích hợp Bộ pháp điển điện tử, đó là: Tập trung phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển hoặc lồng ghép nội dung về khai thác, sử dụng Bộ pháp điển vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức về giá trị và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong áp dụng và thực hiện pháp luật cho đối tượng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân thường xuyên tra cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như công chức, viên chức, luật sư, công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành Luật.

Kế hoạch cũng xác định nội dung quan trọng trong công tác tổ chức tập huấn về kỹ năng, phương pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tăng cường các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển…

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập