Chi tiết bài viết

Tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân

16:53, Thứ Tư, 10-7-2024

(Quang Binh Portal) - Tại Kế hoạch số 95/KH-BCD, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ138) tỉnh đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết triệt để các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân nói riêng, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, giá trị đạo đức xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch sẽ tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả các Đề án được giao trong chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; lồng ghép các biện pháp nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân với nội dung, nhiệm vụ của Đề án; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân nói riêng.

Cùng với đó, Kế hoạch sẽ chú trọng tăng cường đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung áp dụng biện pháp; đa dạng hóa, đổi mới nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm thông qua các tiện ích, giải pháp công nghệ như: Ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, Instagram, các mạng viễn thông, đặc biệt là các tính năng ứng dụng VneID; làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát các vụ việc mâu thuẫn xảy ra, tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực thường phát sinh mâu thuẫn như việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai, mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, tình ái, mâu thuẫn liên quan đến vay, mượn tài chính “tín dụng đen”... để có biện pháp phòng ngừa, giải quyết phù hợp.

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập