Chi tiết bài viết

Danh sách Anh hùng lực lượng vũ trang

22:29, Thứ Sáu, 5-9-2014

(Tính đến cuối năm 1999)

 Đơn vị:

1. Đồn Cha Lo 111 CANDVTQB 
2. Đồn Ròn (120) CANDVTQB 
3. Đồn Ngư Thủy (132) CANDVTQB 
4. Đại đội pháo binh 85 ly - BĐĐPQB 
5. Đại đội 10 pháo binh, tiểu đoàn 14 BĐĐPQB 
6. Trạm cảng sông Gianh (305) Quảng Bình 
7. Đại đội 3 pháo cao xạ 37 ly tiểu đoàn 9 BĐĐPQB 
8. Đồn làng Ho (119) CANDVTQB 
9. Đại đội 2 CANDVTQB 
10. Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình 
11. Cán bộ CNV và LLTV Bến phà Gianh thuộc khu quản lý đường bộ 4 - Cục đường bộ Việt Nam 
12. Cán bộ CNV và LLTV ty Giao thông vận tải Quảng Bình 
13. Phòng bảo vệ chính trị 
14. Đồn 84 
15. Trạm Cảnh sát giao thông 64 
16. Đội phòng cháy chữa cháy 
17. Đội cảnh vệ 
18. Cán bộ CNV và LLTV bưu điện Quảng Bình
 
Thành phố Đồng Hới:
 
1. ND và LLVT nhân dân xã Nghĩa Ninh - Đồng Hới 
2. ND và LLVT nhân dân xã Bảo Ninh - Đồng Hới 
3. ND và LLVT nhân dân phường Đồng Phú - Đồng Hới 
4. ND và LLVT nhân dân phường Đồng Sơn - Đồng Hới 
5. ND và LLVT nhân dân phường Hải Thành - Đồng Hới 
6. Công an thị xã Đồng Hới 

Huyện Lệ Thủy:
 
1. Trung đội dân quân thôn Tây - Ngư Thủy 
2. Đội dân quân gái xã Ngư Thủy 
3. Dân quân du kích xã Phong Thủy - Lệ Thủy 
4. Dân quân du kích xã Phú Thủy - Lệ Thủy 
5. ND và LLVT nhân dân xã Ngư Thủy - Lệ Thủy 
6. ND và LLVT nhân dân huyện Lệ Thủy 
7. ND và LLVT nhân dân xã Thanh Thủy - Lệ Thủy 
8. ND và LLVT nhân dân xã Tân Thủy - Lệ Thủy 
9. ND và LLVT nhân dân xã Thái Thủy - Lệ Thủy 
10. ND và LLVT nhân dân xã Mai Thủy - Lệ Thủy 
11. ND và LLVT nhân dân xã Lộc Thủy - Lệ Thủy 
12. ND và LLVT nhân dân xã Trường Thủy - Lệ Thủy 
13. ND và LLVT nhân dân xã Cam Thủy - Lệ Thủy 
14. ND và LLVT nhân dân xã Dương Thủy - Lệ Thủy 
15. ND và LLVT nhân dân xã Sơn Thủy - Lệ Thủy
 
Huyện Quảng Ninh:
 
1. Dân quân du kích xã Võ Ninh 
2. Dân quân du kích xã Lộc Ninh - Quảng Ninh 
3. Dân quân du kích xã Đức Ninh - Quảng Ninh 
4. ND và LLVT nhân dân xã Hiền Ninh - Quảng Ninh 
5. ND và LLVT nhân dân xã Vĩnh Ninh - Quảng Ninh. 
6. ND và LLVT nhân dân xã Lương Ninh - Quảng Ninh 
7. ND và LLVT nhân dân huyện Quảng Ninh 
8. ND và LLVT nhân dân xã Vạn Ninh - Quảng Ninh 
9. ND và LLVT nhân dân xã Xuân Ninh - Quảng Ninh 
10. ND và LLVT nhân dân xã Duy Ninh - Quảng Ninh 
11. Công an huyện Quảng Ninh 
12. Xã Võ Ninh
 
Huyện Bố Trạch:
 
1. Dân quân du kích xã Trung Trạch - Bố Trạch 
2. ND và LLVT nhân dân xã Sơn Trạch - Bố Trạch 
3. ND và LLVT nhân dân huyện Bố Trạch 
4. ND và LLVT nhân dân xã Hạ Trạch - Bố Trạch 
5. ND và LLVT nhân dân xã Cự Nẫm - Bố Trạch 
6. ND và LLVT nhân dân xã Hưng Trạch - Bố Trạch 
7. ND và LLVT nhân dân xã Thanh Trạch - Bố Trạch 
8. ND và LLVT nhân dân xã Nhân Trạch - Bố Trạch 
9. ND và LLVT nhân dân xã Vạn Trạch - Bố Trạch 
10. ND và LLVT nhân dân xã Đại Trạch - Bố Trạch 
11. ND và LLVT nhân dân xã Bắc Trạch - Bố Trạch 
12. Công an huyện Bố Trạch 
13. Xã Đại Trạch
 
Huyện Quảng Trạch:
 
1. Dân quân du kích xã Quảng Phúc - Quảng Trạch 
2. Dân quân du kích xã Cảnh Dương - Quảng Trạch 
3. ND và LLVT nhân dân xã Quảng Thuận - Quảng Trạch 
4. ND và LLVT nhân dân huyện Quảng Trạch 
5. ND và LLVT nhân dân xã Quảng Đông - Quảng Trạch 
6. ND và LLVT nhân dân xã Quảng Thọ - Quảng Trạch 
7. NĐ và LLVT nhân dân xã Quảng Phú - Quảng Trạch 
8. ND và LLVT nhân dân xã Quảng Sơn - Quảng Trạch 
9. ND và LLVT nhân dân TT Ba Đồn - Quảng Trạch 
10. ND và LLVT nhân dân xã Quảng Xuân - Quảng Trạch 
11. ND và LLVT nhân dân xã Quảng Tùng - Quảng Trạch 
12. ND và LLVT nhân dân xã Quảng Lưu - Quảng Trạch
 
Huyện Tuyên Hóa:
 
1. Dân quân du kích xã Tiến Hóa - Tuyên Hóa 
2. ND và LLVT nhân dân xã Đồng Hóa - Tuyên Hóa 
3. ND và LLVT nhân dân huyện Tuyên Hóa 
4. ND và LLVT nhân dân xã Lê Hóa - Tuyên Hóa 
5. ND và LLVT nhân dân xã Thanh Hóa - Tuyên Hóa 
6. ND và LLVT nhân dân xã Văn Hóa - Tuyên Hóa 
7. ND và LLVT nhân dân xã Thạch Hóa - Tuyên Hóa
 
Huyện Minh Hóa:
 
1. ND và LLVT nhân dân xã Dân Hóa - Minh Hóa 
2. ND và LLVT nhân dân xã Trung Hóa - Minh Hóa 
3. ND và LLTV nhân dân huyện Minh Hóa 
4. ND và LLVT nhân dân xã Hóa Thanh - Minh Hóa 
5. ND và LLVT nhân dân xã Hóa Tiến - Minh Hóa 
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập