Chi tiết bài viết

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

16:29, Thứ Năm, 26-11-2015

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XV
(Nhiệm kỳ 2010 -2015)

Đ/c Lương Ngọc Bính

Bí thư
Lương Ngọc Bính

   

Đ/c Hoàng Đăng Quang

Đ/c Nguyễn Hữu Hoài

Phó Bí thư Thường trực
Hoàng Đăng Quang

 

Phó Bí thư
Nguyễn Hữu Hoài

 


ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XV
(Nhiệm kỳ 2010 -2015)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1. Châu Tiến Dũng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh
2. Đinh Công Hải Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy
3. Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
4. Lê Hùng Phi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh
5. Lê Văn Phúc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
6. Nguyễn Xuân Quang Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
7. Từ Hồng Sơn Giám đốc Công an tỉnh
8. Trần Công Thuật Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Hới
9. Trần Văn Tuân Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10. Trần Xuân Vinh Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

(Danh sách đương nhiệm)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập