Chi tiết bài viết

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

16:25, Thứ Ba, 3-9-2019

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
(Xếp theo vần A, B, C,...)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

Lê Văn Bảo

Bí thư huyện ủy Lệ Thủy

2.

Nguyễn Lương Bình

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

3.

Trần Hải Châu

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

4.

Nguyễn Đức Cường

Giám đốc Sở Y tế

5.

Trần Đình Dinh

Giám đốc Sở Nội vụ

6.

Trần Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7.

Hoàng Minh Đề

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

8.

Cao Văn Định

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

9.

Phan Văn Gòn

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

10.

Đinh Công Hải

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

11.

Phạm Quang Hải

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

12.

Phạm Thị Hân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

13.

Đinh Quang Hiếu

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước

14.

Nguyễn Tiến Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15.

Nguyễn Công Huấn

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

16.

Nguyễn Huệ

Chánh Thanh tra

17.

Phan Mạnh Hùng

Giám đốc Sở Tài chính

18.

Lê Công Hữu

Bí thư huyện ủy Tuyên Hóa

19.

Trần Vũ Khiêm

Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao

20.

Đoàn Ngọc Lâm

Bí thư huyện ủy Minh Hóa

21.

Nguyễn Đức Lý

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

22.

Nguyễn Thị Minh

Hiệu trưởng Trường Chính trị

23.

Phạm Văn Năm

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế

24.

Đậu Minh Ngọc

Bí thư huyện ủy Quảng Trạch

25.

Đinh Quý Nhân

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

26.

Trương An Ninh

Bí thư Thị ủy Ba Đồn

27.

Hồ An Phong

Giám đốc Sở Du lịch

28.

Trần Phong

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

29.

Lê Văn Phúc

Bí thư Thành ủy Đồng Hới

30.

Nguyễn Ngọc Phương

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

31.

Hoàng Đăng Quang

Bí thư tỉnh ủy

32.

Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

33.

Nguyễn Trần Quang

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

34.

Trần Hải Quân

Giám đốc Công an tỉnh

35.

Nguyễn Trường Sơn

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

36.

Đinh Hữu Thành

Bí thư huyện ủy Bố Trạch

37.

Trần Thắng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

38.

Trần Công Thuật

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

39.

Phan Văn Thường

Giám đốc Sở Công thương

40.

Hoàng Minh Tiến

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

41.

Trần Quốc Tuấn

Bí thư Tỉnh đoàn

42.

Hoàng Xuân Tân

Bí thư huyện ủy Quảng Ninh

43.

Lê Công Toán

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

44.

Trần Xuân Vinh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

45.

Lê Văn Vỹ

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

46.

Nguyễn Thanh Xuân

Chánh án Tòa án nhân dân

 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập