Chi tiết bài viết

9:1, Thứ Ba, 14-5-2024

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XVII
(Nhiệm kỳ 2020 -2025)

đ/c Vũ Đại Thắng

Bí thư
Vũ Đại Thắng

đ/c Trần Hải Châu

đ/c Trần Thắng

Phó Bí thư Thường trực
Trần Hải Châu

Phó Bí thư
Trần Thắng

   
   
   

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVII
(Nhiệm kỳ 2020-2025)

Chủ nhiệm UB Kiểm tra

Lê Văn Bảo

Trưởng ban Nội chính

Nguyễn Lương Bình

Trưởng ban Tuyên giáo

Cao Văn Định

     

Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh

Phạm Thị Hân

Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh

Nguyễn Công Huấn

Trưởng ban Tổ chức

Trần Vũ Khiêm

     
Đ/c Nguyễn Hữu Hợp

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Đoàn Ngọc Lâm

Giám đốc Công an tỉnh

Nguyễn Hữu Hợp   

Bí thư Thị ủy Ba Đồn

Trương An Ninh

     

Bí thư Thành ủy Đồng Hới

Trần Phong

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Đoàn Sinh Hòa

Trưởng ban Dân vận

Phan Mạnh Hùng

 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập