Chi tiết bài viết

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

8:44, Thứ Hai, 23-10-2023

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Xếp theo vần A, B, C,...)
 

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

Phạm Quang Ánh

03/5/1980

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

2.

Đặng Đại Bàng

11/5/1984

Bí thư Tỉnh đoàn

3.

Lê Văn Bảo

08/12/1969

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

4.

Nguyễn Lương Bình

19/10/1969

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

5.

Trịnh Thanh Bình

02/02/1972

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

6.

Trần Hải Châu

17/02/1966

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

7.

Nguyễn Đức Cường

01/05/1967

Giám đốc BV hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới

8.

Phan Thanh Cường

25/12/1977

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

9.

Nguyễn Xuân Đạt

04/02/1974

Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch

10.

Cao Văn Định

13/02/1966

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

11.

Phạm Quang Hải

24/12/1963

Giám đốc Sở Công Thương

12.

Phạm Thị Hân

06/7/1973

Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

13.

Đinh Quang Hiếu

05/7/1963

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh

14.

Đoàn Sinh Hòa

26/02/1978

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

15.

Nguyễn Hữu Hợp

06/07/1968

Ủy viên BTV, Giám đốc Công an tỉnh

16.

Nguyễn Công Huấn

28/06/1967

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

17.

Nguyễn Huệ

10/02/1966

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

18.

Phan Mạnh Hùng

26/11/1976

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

19.

Lê Công Hữu

10/6/1975

Chánh Thanh tra tỉnh

20.

Trần Vũ Khiêm

01/6/1973

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

21.

Nguyễn Thanh Lam

20/4/1971

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

22.

Đoàn Ngọc Lâm

05/6/1967

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

23.

Phạm Quang Long

23/3/1973

Giám đốc Sở Tài chính

24.

Mai Văn Minh

20/4/1972

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25.

Nguyễn Hoài Nam

29/10/1976

Bí thư huyện ủy Tuyên Hóa

26. Phạm Tiến Nam 11/11/1974 Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

27.

Phạm Văn Năm

12/9/1963

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

28.

Trương An Ninh

03/11/1975

Ủy viên BTV, Bí thư Thị ủy Ba Đồn

29.

Trần Phong

16/12/1974

Ủy viên BTV, Bí thư Thành ủy Đồng Hới

30.

Hồ An Phong

23/10/1971

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

31.

Phan Phong Phú

12/11/1970

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

32.

Nguyễn Trần Quang

20/4/1968

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

33.

Nguyễn Trường Sơn

17/8/1963

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

34.

Trần Tiến Sỹ

10/01/1972

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

35.

Nguyễn Minh Tâm

19/3/1972

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

36.

Hoàng Xuân Tân

09/12/1975

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

37.

Nguyễn Chí Thắng

13/3/1975

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ

38.

Trần Thắng

28/8/1966

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

39.

Vũ Đại Thắng

04/10/1975

Bí thư Tỉnh ủy

40.

Lê Vĩnh Thế

28/11/1976

Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy

41.

Phan Văn Thường

01/12/1964

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế

42.

Nguyễn Thị Bích Thủy

08/5/1974

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao

43.

Trần Chí Tiến

09/02/1975

Giám đốc Sở Tư pháp

44.

Lê Công Toán

15/02/1971

Bí thư huyện ủy Bố Trạch

45.

Bùi Anh Tuấn

18/11/1973

Bí thư Huyện ủy Minh Hóa

46.

Đặng Ngọc Tuấn

29/6/1979

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

47.

Trần Quốc Tuấn

04/9/1979

Bí thư huyện ủy Quảng Ninh

48.

Nguyễn Hữu Tuyến

01/7/1971

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh

49.

Trần Thế Vương   

20/4/1968

Giám đốc Sở Nội vụ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập