Chi tiết bài viết

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khóa XIII

0:24, Thứ Năm, 24-3-2022

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XIII

Ông: Hà Hùng Cường
Họ và tên: Hà Hùng Cường
Ngày sinh: 11/8/1953
Quê quán: Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Trình độ học vấn: Tiến sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Nơi làm việc: Bộ Tư pháp
Ông: Nguyễn Mạnh Cường
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 14/01/1967
Quê quán: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử - Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội
Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội
Ông: Hoàng Đăng Quang
Họ và tên: Hoàng Đăng Quang
Ngày sinh: 15/8/1961
Quê quán: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Nơi làm việc: Tỉnh ủy Quảng Bình
Ông: Nguyễn Ngọc Phương
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phương
Ngày sinh: 16/8/1959
Quê quán: Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh
Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình
Ông: Trần Minh Diệu
Họ và tên: Trần Minh Diệu
Ngày sinh: 07/10/1958
Quê quán: Xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
Bà: Lê Khánh Nhung
Họ và tên: Lê Khánh Nhung
Ngày sinh: 01/8/1982
Quê quán: Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên bộ môn điều dưỡng
Nơi làm việc: Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập