Chi tiết bài viết

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

14:37, Thứ Năm, 11-7-2019

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đ/c Trần Thắng

Chủ tịch
Trần Thắng

 

Phó Chủ tịch Thường trực
Đoàn Ngọc Lâm

Phó Chủ tịch
Hồ An Phong

Phó Chủ tịch
Phan Mạnh Hùng
 
 

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nhiệm kỳ 2016 - 2021

     
Đ/c Lê Văn Vỹ Đ/c Nguyễn Tiến Nam
Chỉ huy trưởng
Bộ CHQS tỉnh

Lê Văn Vỹ
Giám đốc
Công an tỉnh
Nguyễn Tiến Nam
Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Nguyễn Trần Quang
     
Đ/c Phan Phong Phú Đ/c Trần Chí Tiến Đ/c Nguyễn Đức Cường
Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phan Phong Phú
Giám đốc
Sở Tư pháp

Trần Chí Tiến
Giám đốc
Sở Y tế

Nguyễn Đức Cường
     
Đ/c Nguyễn Huệ Đ/c Mai Văn Minh Đ/c Phạm Quang Hải
Chánh
Thanh tra tỉnh

Nguyễn Huệ
Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT
Mai Văn Minh
Giám đốc
Sở Công thương

Phạm Quang Hải
     
Đ/c Nguyễn Trường Sơn Đ/c Lê Anh Tuấn  
Giám đốc
Sở
Lao động TB&XH
Nguyễn Trường Sơn

Giám đốc
Sở
Xây dựng
Lê Anh Tuấn


Sở Thông tin và T.thông

 
     
Đ/c Nguyễn Ngọc Quý Đ/c Phạm Quang Long Đ/c Trần Thế Vương
Giám đốc
Sở Ngoại vụ

Nguyễn Ngọc Quý
Giám đốc
Sở Tài chính

 Phạm Quang Long

Giám đốc
Sở Nội vụ

  Trần Thế Vương

     
Đ/c Phạm Văn Năm Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy Đ/c Nguyễn Hoài Nam
Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải

Phạm Văn Năm
Giám đốc
Sở
Văn hóa và Thể thao
Nguyễn Thị Bích Thủy
Giám đốc
Sở
Du lịch
  Nguyễn Hoài Nam
     
Đ/c Nguyễn Chí Thắng Đ/c Đặng Ngọc Tuấn Đ/c Phạm Quang Ánh
Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Chí Thắng
Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo

Đặng Ngọc Tuấn
Giám đốc
Sở Tài nguyên và M.trường

Phạm Quang Ánh
     
  Đ/c Võ Ngọc Thanh  
  Trưởng
Ban Dân tộc

Võ Ngọc Thanh
 

Phân công nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021


Xem thêm:
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011-2016
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004-2011

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập