Chi tiết bài viết

9:20, Thứ Sáu, 21-7-2023

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Trần Thắng

Chủ tịch
Trần Thắng

 

Phó Chủ tịch Thường trực
Đoàn Ngọc Lâm

Phó Chủ tịch
Hồ An Phong

Phó Chủ tịch
Phan Mạnh Hùng

 
 

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

     
Đ/c Đoàn Sinh Hòa Đ/c Nguyễn Hữu Hợp
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Đoàn Sinh Hòa
Giám đốc Công an tỉnh
Nguyễn Hữu Hợp
Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Nguyễn Trần Quang
     
Đ/c Trần Thế Vương Đ/c Đặng Ngọc Tuấn Đ/c Phan Phong Phú
Giám đốc Sở Nội vụ
  Trần Thế Vương
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Đặng Ngọc Tuấn
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phan Phong Phú
     
Đ/c Phạm Quang Long Đ/c Trần Chí Tiến Đ/c Nguyễn Huệ
Giám đốc Sở Tài chính
 Phạm Quang Long
Giám đốc Sở Tư pháp
Trần Chí Tiến
Giám đốc Sở Tài nguyên và M.trường
Nguyễn Huệ
     
Đ/c Mai Văn Minh Đ/c Phạm Văn Năm Đ/c Phạm Quang Hải
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Mai Văn Minh
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
Phạm Văn Năm
Giám đốc Sở Công thương
Phạm Quang Hải
     
Đ/c Nguyễn Trường Sơn Đ/c Nguyễn Chí Thắng Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy
Giám đốc Sở Lao động TBXH
Nguyễn Trường Sơn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Chí Thắng
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
Nguyễn Thị Bích Thủy
     
Đ/c Lê Công Hữu Đ/c Dương Thanh Bình Đ/c Nguyễn Ngọc Quý
Chánh Thanh tra tỉnh
Lê Công Hữu
Giám đốc Sở Y tế
Dương Thanh Bình
Giám đốc Sở Du lịch
  Nguyễn
Ngọc Quý
     
Đ/c Hoàng Hữu Thái Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang Đ/c Võ Ngọc Thanh
Giám đốc Sở Thông tin và T.thông
Hoàng Hữu Thái

Giám đốc Sở Ngoại vụ
Nguyễn Thị Hương Giang

Trưởng Ban Dân tộc
Võ Ngọc Thanh
     
   
  Giám đốc Sở Xây dựng
Lê Anh Đức
 
     

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập