Chi tiết bài viết

Thông tin tổ chức bộ máy của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

22:8, Thứ Năm, 2-6-2022

Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 35 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3841827

- Email: ubmt@quangbinh.gov.vn

- Website: ubmt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch: Phạm Thị Hân

- Điện thoại: 0232. 3822314

- Email: hanpt.ubmt@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch Thường trực: Trương Văn Hởi

- Điện thoại: 0232. 3824820

- Email: hoiqb64@gmail.com;  hoitv.ubmt@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Trần Quang Minh

- Điện thoại: 0232. 3840678

- Email: minhtq.ubmt@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Minh

- Điện thoại: 0232. 3828086

- Email: minhhv.ubmt@quangbinh.gov.vn

 
II. CÁC BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng:

- Điện thoại: 0232. 3841827

2. Ban Tổ chức - Tuyên giáo:

- Điện thoại: 0232. 3851533

3. Ban Phong trào:

- Điện thoại: 0232. 3824541

4. Ban Dân chủ - Pháp luật:

- Điện thoại: 0232. 3841828


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập