Chi tiết bài viết

16:45, Thứ Sáu, 18-8-2023

I. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

1. Văn phòng UBND tỉnh

2. Sở Nội vụ

3. Sở Tư pháp

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

5. Sở Tài chính

6. Sở Công thương

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8. Sở Giao thông Vận tải

9. Sở Xây dựng

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

 

11. Sở Thông tin và Truyền thông

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13. Sở Văn hóa và Thể thao

14. Sở Du lịch

15. Sở Khoa học và Công nghệ

16. Sở Giáo dục và Đào tạo

17. Sở Y tế

18. Sở Ngoại vụ

19. Thanh tra tỉnh

20. Ban Dân tộc


II. CÁC BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CẤP TỈNH

1. BQL DA Đầu tư xây dựng công trình DD&CN

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế

3. BQL DA Phát triển nông thôn bền vững VNN (SRDP)

4. BQL DA Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới

5. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

6. Đài Phát thanh – Truyền hình

 

7. Trường Đại học Quảng Bình

8. Trường Chính trị tỉnh

9. Trường Cao đẳng nghề

10. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công N.Nghiệp

11. Trường Cao đẳng Y tế

12. Quỹ phát triển đất

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập